Om orkesteret


Oslo kammerorkester ble stiftet i 1957 under navnet «De Unges kammerorkester», et navn som av naturlige årsaker måtte byttes ut med tiden. Orkesteret har siden starten gjennomført en rekke konserter hvert år, med et repertoar som spenner fra tidlig barokk via klassisismen til vår egen tid.

Orkesterets medlemmer består av profesjonelle musikere, musikkpedagoger og gode amatører. Strukturen er svært demokratisk, med jevnlige bytter av posisjoner innad i instrumentgruppene og mellom første og andrefiolin. Enkelte av orkesterets medlemmer behersker sågar både bratsj og fiolin og bytter etter behov.

Denne måten å organisere orkesteret på gjenspeiles også i orkesterets musikalske ledelse og solister, som de siste årene har vært fornyet for hvert konsertprosjekt. I tillegg til å virke utviklende på orkesteret, har dette bakgrunn i at vi ønsker å være en arena for unge dirigenter og musikere, der disse kan få trening i å lede, instruere et orkester og fremstå for et publikum.

Vi ønsker å være en arena for unge dirigenter og musikere, der disse kan få trening i å lede, instruere et orkester og fremstå for et publikum.

Nylige eksempler på musikere vi har samarbeidet med er Maria Badstue, Øyvind Bjorå, Emery og Berit Cardas, Bjarte Eike, Katharina Hager-Saltnes, Ragnhild Hemsing, Sigurd Imsen, Lars Henrik Johansen, Victoria Johnson, Sverre Indris Joner, Juliet Jopling, Christian Kjos, Hans Petter Mæhle, Anders Kjellberg Nilsson, Peter Szilvay, Gustavo Tavares, Elisabeth Turmo og Cathrine Winnes.

En rekke komponister har skrevet verker for Oslo kammerorkester: Sigurd Berge, Antonio Bibalo, Tor Brevik, Tore Brunborg, Vagn Holmboe, Mikko Heinö, Vigdis Johnsen, Rolf Inge Godøy, Tormod Tvete Vik og Henning Sommerro.

Se også