Vi vil høre fra deg!

Har du spørsmål, ønsker å spille med oss, samarbeide om et prosjekt eller har et spilleoppdrag som du tror kan være interessant for oss? Ta kontakt!

Hvis du ønsker å spille med oss, fortell oss gjerne hvilket instrument du spiller, hva slags orkestererfaring du har fra før og hvorfor du vil spille med oss.

E-post

Generelt:
Oslo kammerorkester

Styret:
Morten C. Eike (leder)
Kjell Thoreby (program)
Bo Engdahl (arrangement)
Astrid Forberg Ryan (økonomi)