Vi vil høre fra deg!

Har du et spørsmål, ønsker å spille med oss (vi søker særlig bassister og cellister!), samarbeide om et prosjekt eller har et spilleoppdrag som du tror kan være interessant for oss? Ta kontakt!

Hvis du ønsker å spille med oss, fortell oss gjerne hvilket instrument du spiller, hva slags orkestererfaring har du fra før og hvorfor du vil spille med oss.